ETFS Longer Dated Agriculture

WKN: A0SVX8 / ISIN: DE000A0SVX83


Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,93% 5,83 5,69 - 5,80 10.07.20
 Xetra 0 -0,94% 5,88 5,82 - 5,86 10.07.20
 Tradegate 0 -1,77% 5,79 -   - -   30.06.20
 Stuttgart (EUWAX) 0 -0,83% 5,81 5,75 - 5,82 10.07.20
 Hamburg 0 -0,09% 5,72 5,72 - 5,72 10.07.20
 Berlin 0 -2,92% 5,83 5,66 - 5,81 10.07.20
 Düsseldorf 0 -0,94% 5,83 5,69 - 5,82 10.07.20
 München 0 -0,56% 5,86 5,83 - 5,86 10.07.20
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 3.467 5,77 5,83 3.433 0,99% 10.07.20
Xetra 0 0 -   -   0 - 10.07.20
0 2.000 5,76 5,82 2.000 1,02% 10.07.20
Stuttgart (EUWAX) 0 13.015 5,76 5,82 12.884 1,02% 10.07.20
Hamburg 0 0 -   -   0 - 10.07.20
Berlin 0 0 -   -   0 - 10.07.20
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 10.07.20
München 0 0 -   -   0 - 10.07.20